Nieuws

Trouwbedrijven

Home

Het perfecte stel

Het perfecte stel In Zwitserland is onderzoek gedaan naar de slagingskans van een huwelijk. Maar liefst 1074 getrouwde of samenwonende koppels zijn onderzocht in een periode van vijf jaar. En wat is nu de perfecte combinatie? Volgens de Zwitsers is die als volgt:
De man dient ongeveer vijf jaren ouder te zijn dan de vrouw en de vrouw moet hoger opgeleid zijn dan haar man.

Interessant is dan natuurlijk ook welke combinatie niet echt blijkt te werken. Ook hier hebben de Zwitserse onderzoekers een oordeel over naar aanleiding van hun onderzoek: een huwelijk waarbij de man en de vrouw een verschillende culturele achtergrond hebben en beide geen hoge opleiding hebben gevolgd, lijkt geen hoge slagingskans te hebben.

De onderzoekers zijn tot slot van mening dat er heel wat minder scheidingen zouden zijn als de mannen en vrouwen goed nadenken over hun partnerkeuze. En dat betekent dan dat we ons minder moeten laten leiden door de chemische reactie tussen beide. Aldus de onderzoekers.
Terug naar het overzicht
huwelijksreis